Functies - 5 jaaren gratis updates

ebos

ebos®
ebos®
Gegevens-controle
Gegevens-controle
PTS - Productie Test Service
PTS - Productie Test Service
Pal Bel - Paletbelegging
Pal Bel - Paletbelegging
Carrousel-planner
Carrousel-planner
Product print
Product print
Labels printen
Labels printen
CAD Link
CAD Link
C-View - Carrousel-visualisering
C-View - Carrousel-visualisering
Geoptimali-seerd produc-tiescherm
Geoptimali-seerd produc-tiescherm
Werkscherm
Werkscherm
Kwaliteits-controle
Kwaliteits-controle
Opslagcontrole
Opslagcontrole
Mobiele App
Mobiele App
GPA - Graphical Performance Analyzer
GPA - Graphical Performance Analyzer
Report afdrukken
Report afdrukken
ERP Link
ERP Link

ebos®

ebos®

Gegevenscontrole

Gegevens-controle

CAD-data kunnen in tal van formaten uit verschillende CAD-systemen worden overgenomen.

Bij een dataimport kunnen afbeeldingen uit niet-homogene CAD-bronnen naar wens automatisch gecorrigeerd worden om zo een uniforme en correcte datacodificatie te verkrijgen.

Naast deze automatische en individueel instelbare correctiemogelijkheden is er bij ebos® Data Control ook de mogelijkheid alle elementeigenschappen tot in het kleinste detail in het 3d-editor te visualiseren en naar wens te wijzigen. De gebruiker heeft hiervoor geen gedetailleerde kennis nodig over de bruikbare dataformaten, omdat de bediening van het ingebouwde grafische 3d-programma sterk intuitief opgebouwd is.

PTS - Production Test Service

PTS - Productie Test Service

Het ebos®-systeem integreert een volledig uitgeruste PTS-client. De productiegegevens kunnen zo in het werkvoorbereidingsproces op hun juistheid getest worden, met betrekking tot produceerbaarheid en productieoptimalisatie.

PTS is de bepalende technologie, om productievertragingen wegens foute CAD-gegevens te vermijden en machinetijden vooraf realistisch in te schatten: PTS gebruikt de actueel gebruikte machinesoftware (de "PTS-server") om productie al in de  werkvoorbereidingsfase zo gedetailleerd mogelijk te simuleren.

Pal Bel - Pallet Assignment

Pal Bel - Paletbelegging

Met de hulp van de ebos®-palettenbelegging worden de betonelementen op productiepaletten geplaatst (productiebanen bij productie op lange banen).
De belegging kan automatisch of manueel gebeuren. Automatisch toegewezen elementen zijn nadien ook op heel eenvoudige en intuïtieve wijze manueel weer te veranderen.
Het automatisme houdt rekening met tal van randvoorwaarden en kan ook heel individueel op speciale eigenschappen van een productieplant ingaan om zo ook ongewone bijzonderheden optimaal te kunnen afdekken.

Er wordt rekening gehouden met stapelvoorschriften uit CAD maar ook met de fysieke stapelmogelijkheden van de productieplant.
Het resultaat van de stapelbelegging kan dan nogmaals een laatste PTS-controle ondergaan om zeker te zijn dat de gekozen combinatie niet in conflict staat met eventuele machinebeperkingen.

Carrousel Scheduler

Carrousel-planner

In de ebos®-Carrousel Scheduler wordt de paletbelegging van vooraf bepaalde productie-eenheden (paletten, banen) vrijgegeven, op volgorde gezet en ingepland.
Hier wordt ook de klassieke "productielijst" geregistreerd die men ook in conventionele aansturingssystemen vindt.

De vrijgegeven productie-eenheden worden nu na elkaar automatisch in productie gevoerd en de betreffende subsystemen ontvangen op het juiste moment daarvoor relevante gegevens.

De voortgang van de productie wordt steeds online met grafische symbolen en detailinformatie weergegeven.

Product Print

Product print

Als begeleidende documentatie voor de productie genereert ebos® geprinte werkbladen en etiketten.
Voorbeeld:

 • Uitprint van paletten- of productiebaan lay-outs.
 • Uitprint van afzonderlijke CAD-pagina van een element.
 • Uitprint van etiketten voor kenmerking van de elementen.
 • Uitprint van speciale automatisch gegenereerde aanwijzingen voor de medewerkers.

De kwaliteit van deze documentatie is vaak beslissend voor de systematische vermijding van productiefouten.
De print lay-outs zijn heel flexibel realiserbaar en kunnen door de gebruiker gewijzigd en aangepast worden.

Label Print

Labels printen

Als begeleidende documentatie voor de productie genereert ebos® geprinte werkbladen en etiketten.
Voorbeeld:

 • Uitprint van paletten- of productiebaan lay-outs.
 • Uitprint van afzonderlijke CAD-pagina van een element.
 • Uitprint van etiketten voor kenmerking van de elementen.
 • Uitprint van speciale automatisch gegenereerde aanwijzingen voor de medewerkers.

De kwaliteit van deze documentatie is vaak beslissend voor de systematische vermijding van productiefouten.
De print lay-outs zijn heel flexibel realiserbaar en kunnen door de gebruiker gewijzigd en aangepast worden.

CAD Link

CAD Link

De gegevensovername uit externe CAS-systemen werd in ebos® heel soepel geïmplementeerd.

Natuurlijk kunnen alle gangbare extensies uit de industrie onmiddellijk ingelezen worden (PXML, Unitechnik, BVBS).

Daarenboven is er ook de mogelijkheid een individueel aangepaste import-convertor te gebruiken, die bij de gegevensovername uit verschillende CAD-bronnen geautomatiseerd specifieke conversies en correcties uitvoert. Zo is het mogelijk ondanks verschillende CAD-gegevensbronnen na het importen in ebos® een uniforme productiegegevenscodering te waarborgen.

C-View - Carrousel Visualization

C-View - Carrousel-visualisering

In ebos® Carrousel View wordt de actuele status van het carrousel in alle details weergegeven.
Hier worden alle actieve en opgeslagen paletten met hun actuele verwerkingsstatus weergegeven. De overeenkomstige gegevens van de bijhorende elementen kunnen - zoals overal in het ebos®-systeem - tot in de kleinste details met de 3d-toepassing worden gevisualiseerd.

Bovendien worden ook alle relevante signalen en vrijgaven weergegeven, en zoals dat gebeurt in het ebos®-concept, zodat ze ook door niet-gespecialiseerden eenduidig kunnen worden geïnterpreteerd.

De toestand van aangesloten subsystemen wordt ook weergegeven, waar mogelijk ook met de mogelijkheid de actueel bij het subsysteem aanstaande foutmeldingen met  corresponderend foutenarchief weer te geven (voor subsystemen die een dergelijke  verbinding toestaan).

Geoptimaliseerd productiescherm

Geoptimali-seerd produc-tiescherm

Het ebos®-systeem beschikt over de mogelijkheid verschillende grote beeldschermen aan te sturen, deze kunnen individueel aangepast worden.

Typische beeldschermvisualisatie omvat:

 • Gewenste / werkelijke stand voor de productie van de huidige ploeg.
 • Overzicht voor de bediening van de afdelingen ("Verwerkt", "Wacht op gegevens", "Gestopt", "Fout opgetreden").
 • Nog resterende tijd tot het einde van de productie aan het actuele station.
 • Weergave van detailinformatie van de actuele productieunit (bijv. 3d-afbeelding van het element of de wapening).

Work Screen

Werkscherm

Het ebos®-systeem beschikt over de mogelijkheid verschillende grote beeldschermen aan te sturen, deze kunnen individueel aangepast worden.

Typische beeldschermvisualisatie omvat:

 • Gewenste / werkelijke stand voor de productie van de huidige ploeg.
 • Overzicht voor de bediening van de afdelingen ("Verwerkt", "Wacht op gegevens", "Gestopt", "Fout opgetreden").
 • Nog resterende tijd tot het einde van de productie aan het actuele station.
 • Weergave van detailinformatie van de actuele productieunit (bijv. 3d-afbeelding van het element of de wapening).

Kwaliteitscontrole

Kwaliteits-controle

De ebos®-kwaliteitscontrolemodule biedt de mogelijkheid volautomatisch van bepaalde werkstations een beeld van het gefabriceerde of halfgefabriceerde element te verkrijgen. Deze beelden worden nadien opgeslagen en staan later ter beschikking voor analyse en kwaliteitscontrole.

De evaluatie en weergave van beelden kan in een special editor, dat afmetingen en coördinaten in het beeld weergeeft. De vergelijking met de 3d-CAD-data biedt uitsluitsel over de productienauwkeurigheid.

Er zijn verschillende procedures om een beeld te verkrijgen. Zo kan bijvoorbeeld een normale digitale foto genomen worden of een 3d-profielfoto met de laserdriehoeksscanner.

Opslagcontrole

Opslagcontrole

De ebos®-opslagcontrolemodule maakt het magazijnbeheer van reeds geproduceerde elementen mogelijk.

 De elementen worden gescand met een barcodescanner en de positie in het magazijn wordt in het systeem opgeslagen. Als een element het magazijn verlaat, wordt dit ook door de scanner geregistreerd; zo kan de levering in het controlesysteem geregistreerd worden en eventueel ook aan het ERP-systeem worden doorgegeven.

Met de hulp van deze module lukt het de orders op een eenvoudige en overzichtelijke wijze te beheren. Dit is vooral belangrijk bij grotere orders die reeds op bouwlocaties zijn afgeleverd -  deels nog in opslag zijn of zelfs nog moeten worden geproduceerd.

Mobiele App

Mobiele App

Via de ebos® smartphone-app kan men de productie steeds volgen.

De online weergave informeert over de productiestatus van de actuele werkploeg en over de status van de diverse machines en installaties.

Met doelgerichte aanvragen kunnen ook de productiestatistieken van de afgelopen dagen worden opgevraagd.
Ondersteunde systemen: iPhone, Android, WindowsPhone.

GPA - Graphical Performance Analyzer

GPA - Graphical Performance Analyzer

De ebos®-GPA is een uniek gepatenteerd grafisch analysesysteem voor het onderzoek van productieprocessen.

Het totale productieproces kan nadien gedetailleerd afgespeeld en onderzocht worden. Moeilijkheden en optimalisatiemogelijkheden zijn zo gemakkelijker te herkennen, zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen om de productiviteit effectief te verhogen.

Bovendien is GPA een efficiënt hulpmiddel voor de nacalculatie om de realistische productiekosten van de verschillende elementtypen te kunnen registreren.

Report afdrukken

Report afdrukken

De ebos®-reportmodule levert berichten af over de gerealiseerde productie.
Het formaat en de opbouw van de inhoud van deze berichten kan individueel ingesteld en door de klant zelf aangepast worden.
Printen van reports geschiedt op papier of PDF.

Er zijn verschillende berichten voor:

 • Lijst van uitgeboekte elementen.
 • Lijst van ingeboekte elementen.
 • Productiesamenvatting volgens shift/dag.
 • Productietotaal over willekeurige periode.

ERP Link

ERP Link

ebos® kan flexibel en omvattend data met hogere ERP-systemen uitwisselen.

Normaliter worden opdrachtgegevens (bijv. levertermijnen) uit het ERP-systeem gelezen en productie feedback meldingen aan het ERP-systeem gezonden (bijv. klaarmeldingen, productiestatistieken, evaluaties, machinebeschikbaarheidsgegevens).

Typische ebos®-client-stations zijn:

 • in leidingstand voor de controle van de productie
 • in het productieplanningsbureau voor de planning van de orders
 • in de arbeidsvoorbereiding voor de paletbezetting en eindcontrole van de gegevens (controleren van de gegevens en de bezetting met betrekking tot de produceerbaarheid en productie-efficiëntie)
 • bij verdeelde installaties voor de visualisatie van lokale informatie en voor de lokale diagnose
 • in de productieleiding voor de weergave van de huidige productiestand en voor productiviteitsanalyses en optimalisaties
 • in de naberekening van kosten en materialen
 • in de beschikbaarheidsafdeling als voorbeeld en statuscontrole van de afspraken
 • in de technische afdeling ter voorcontrole van de tekeningen
 • in de kwaliteitsafdeling voor het evalueren van kwaliteitsrelevante opmerkingen