Contact

Verklaring voor de behandeling van uw gegevens volgens wettelijk decreet nr. 196 van 30 juni 2003: De verstrekte gegevensworden voor het aanleveren van commerciële informatie of nieuwe aanbiedingen, alsook ter controle van de klanttevredenheid over producten en diensten van PROGRESS SOFTWARE DEVELOPMENT GMBH gebruikt. De door u verstrekte gegevens worden in geen geval verspreid aan derden. Eigenaar van de verwerkte gegevens is PROGRESS SOFTWARE DEVELOPMENT GMBH voor de hierboven aangegeven doeleinden. Wij herinneren u er aan dat u zich steeds tegen deze verwerking kan verzetten als u een e-mail aan info@progress-psd.com stuurt. Bovendien kan u aanspraak maken op toegang, wijziging, actualisering en verwijderen van de gegevens volgens art. 7 van het wettelijk decreet 196/2003.
Image CAPTCHA
Gelieve de tekens in te voeren die u op de afbeelding ziet.