Visie

ebos® – een succesverhaal…
en het beste begint nu pas…

Bij de start van het ebos®-project in 2009 was het een onmiddellijk succes dat alle verwachtingen overtrof.
De vruchten van dit succes worden nog steeds consequent in een ambitueuze doorontwikkeling gehergeïnvesteerd om zo van het ebos®-systeem een evolutionair project te maken.
Veel is gedaan, maar nieuwe ambitieuze ontwikkelingen nemen al weer een aanvang.

Om samen met onze klanten deze product-evolutie maximaal te benutten worden de updates tijdens de eerste vijf jaar gratis ter beschikking gesteld. Ook daarna gelden klantvriendelijke update-voorwaarden die het voor klanten gemakkelijk maakt steeds over de nieuwste software versie te beschikken.